3 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

โพสต์3 ก.พ. 2563 01:14โดยสกุณา โสดาปัดชา


พระราชดำรัส พระราชทานแก่ครูอาวุโส ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๓ . “ ครูจะต้องตั้งใจในความดีอยู่ตลอดเวลา แม้จะเหน็ดเหนื่อย เท่าไรก็จะต้องอดทน เพื่อพิสูจน์ว่าครูนี้เป็นที่เคารพสักการะได้ แต่ถ้าครูไม่ตั้งตัวในศีลธรรม ถ้าครูไม่ทำตัวเป็นผู้ใหญ่ เด็กจะเคารพได้อย่างไร ” . 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ . #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 ขอบคุณบุคลากรในสังกัด กับภาระกิจการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ทุกสนามสำเร็จ ราบรื่น เรียบร้อยดี (ภาพกิจกรรม)
Comments