3 กุมภาพันธ์ 2561 สพม.32 " ศูนย์สอบ O-Net ปีการสึกษา 2560"

โพสต์7 ก.พ. 2561 18:20โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ ( 3 กุมภาพันธ์ 2561 ) เวลา 05.00 น. ศูนย์สอบสพม.32 (บุรีรัมย์) ดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ โดยสพม.32 มีสนามสอบจำนวน 14 สนาม ห้องสอบ 330 ห้อง นักเรียน 9,651 คน (ภาพกิจกรรม)
Comments