3 กุมภาพันธ์ 2561 O-NET ชั้น ม.3

โพสต์7 ก.พ. 2561 18:28โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

PHOTOS: เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนกระสังพิทยาคม โดย นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ประธานสนามสอบ เป็นผู้ทำหน้าที่เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบและดำเนินการกำกับการสอบตามแนวปฏิบัติของ สทศ.อย่างเคร่งครัด (ภาพกิจกรรม)
Comments