3 กรกฎาคม 2561 I ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

โพสต์10 ก.ค. 2561 21:29โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ ( 3 กรกฎาคม 2561 ) ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอสิตา นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้มีทัศนคติที่ดี คิดดี พูดดี ทำดี ทำให้คุณภาพชีวิตสมบูรณ์ขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาสำหรับครูบรรจุใหม่ จำนวน 140 คน ในระยะที่ 2 ซึ่งระยะที่ 1 ได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 24-27 มิถุนายน 2561 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า “วันนี้เป็นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและเห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเองด้านวินัยใกล้ตัว การพัฒนาคุณภาพบุคลิกภาพ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษานิเทศก์บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ร่วมดำเนินการอบรมพัฒนาในครั้งนี้ สำหรับการลงทะเบียนโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ซึ่งจัดอบรมวันแรกเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2561 ครูผู้ช่วยที่ไม่สามารถอบรมได้ทันในรอบนี้ มีเพียง 3 คน จาก 140 คน ขอให้ผู้เข้าอบรมประเมินหลักสูตร ตารางเวลาของหน่วยพัฒนาจัดอบรมในพื้นที่นั้น ว่ามีความเหมาะสมไหม เพื่อให้คงคุณภาพและการจัดให้มีประสิทธิภาพ โดยขอให้แจ้งและส่งภาพถ่ายมาให้ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรายงานไปยังหน่วยที่รับผิดต่อไป ”( คลิกชมคลิป ) . ภาพกิจกรรม
Comments