" 365 วัน มุ่งมั่น มั่นคง ยั่งยืน "

โพสต์13 ก.พ. 2560 22:16โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
''...การทำงานด้วยความรู้ความสามารถด้วย ความตั้งใจและเอาใจใส่ศึกษานั้น เป็นการ พัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยแท้ และ บุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแล้วย่อมสามารถ จะพัฒนางานส่วนรวมของชาติ ให้เจริญก้าวหน้าได้ดังประสงค์...'' 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530 

// ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 พบบุคลากรในสังกัด ในโอกาสจะสิ้นปี 2559 โดยกล่าวขอบคุณ และขอชื่นชมกับการปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถมีความตั้งใจและเอาใจใส่ในงาน จนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประสบความสำเร็จในหลาย ๆ ด้าน จากผลการติดตาม ตรวจสอบ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ได้ถือโอกาสกราบพระ ศาลเจ้าปู่ ขอพรให้คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน บุคลากรในสังกัด ตลอดจนทุกท่านได้ประสบแต่ความโชคดีตลอดไป  คลิกชมภาพ


Comments