31 พ.ค.61 " สวัสดีคุณครู ปี 2561 " ประธานสหวิทยาเขตกระสัง

โพสต์6 มิ.ย. 2561 20:45โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

วันนี้ (31 พ.ค.61)เวลา 09.30 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ประธานเปิดโครงการสวัสดีคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 " มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง ร. ๙ “ เด็กรักครู ครูรักเด็ก ” ในการยกยกระดับคุณภาพนักเรียนแนวคิด No Child Left Behind ( NCLB ) ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ทั้งนี้จะขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 9 สหวิทยาเขต สำหรับจุดที่ 4 สหวิทยาเขตกระสัง ณ หอประชุมโรงเรียนกระสังพิทยาคม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยมีผอ.กลุ่มงานฯ ศึกษานิเทศก์ นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ประธานสหวิทยาเขตกระสัง ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัดสหวิทยาเขตกระสังเข้าร่วมประชุม .  ภาพกิจกรรม
Comments