31 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 ประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โพสต์2 ก.พ. 2563 19:12โดยสกุณา โสดาปัดชา


วันนี้ ( 31 มกราคม 2563 ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การดำเนินงานตามระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.๒๕๕๗ การปฏิบัติในการตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การตรวจเยี่ยมสนามสอบของคณะกรรมการห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 14 สนามให้ดำเนินการสอบระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ ตามคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ภาพกิจกรรม)
Comments