29 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 รับโล่เชิดชูเกียรติ IQA AWARD

โพสต์2 ก.พ. 2563 19:04โดยสกุณา โสดาปัดชา   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2563 19:07 ]


ผอ.สพม.32 รับโล่เชิดชูเกียรติ IQA AWARD ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา . เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลช กรุงเทพมหานคร . ทั้งนี้ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ รับโล่เชิดชูเกียรติ IQA AWARD โรงเรียนที่คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด ที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทำงาน ส่งผลให้การจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องและสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลที่ สพฐ. กำหนดไว้ . ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดได้รับรางวัล 2 โรงเรียน คือ ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  (ภาพกิจกรรม)
Comments