31 มกราคม 2561 " เทควันโดน้อย อนาคตของชาติ "

โพสต์31 ม.ค. 2561 23:28โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32


วันนี้ (31 มกราคม 2561 ) เวลา 09.30 น นักเทควันโดน้อย อนาคตของชาติ ทดสอบสมรรถนะโชว์ในโครงการเปิดรั้วโรงเรียน (Open house) โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม (ภาพกิจกรรม)
Comments