31 มกราคม 2561 " พุธเช้า ข่าวสพฐ."

โพสต์31 ม.ค. 2561 23:14โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4 /2561
วันนี้ (31 มกราคม 2561 ) เวลา 07.30 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 นางปติมา กาญนากาศ รองผอ.สพม.32 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มร่วมรับชม การประชุมทางไกล ( Video Conference ) รายการ “ พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ตั้งแต่เวลา 07.30 – 09.00 น เพื่อรับฟังนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้อราชการ โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ คณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและเร่งรัดการดำเนินงานมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ได้นำเสนอโครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (ความยาว 3.50 นาที) ในช่วงตอนที่ 2 สามารถชมย้อนหลังได้ (ภาพกิจกรรม)
Comments