31 มกราคม 2561 " บุรีรัมย์พิทยาคม เปิดรั้วโรงเรียน "

โพสต์31 ม.ค. 2561 23:24โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

วันนี้ (31 มกราคม 2561 ) เวลา 09.30 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ประธานเปิดโครงการเปิดรั้วโรงเรียน (Open house) โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม โดยนายปัณณฑัต วิวัตรชัย ผู็อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กล่าวรายงาน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม (ภาพกิจกรรม)
Comments