30 ตุลาคม 2562 " พุธเช้า ข่าวสพฐ."

โพสต์13 พ.ย. 2562 01:06โดยสกุณา โสดาปัดชา


    วันนี้ (30 ตุลาคม 2562) เวลา 07.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ณ ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (ภาพกิจกรรม)
Comments