30 สิงหาคม 2561 ฟุตบอลประเพณีมัธยมบุรีรัมย์คัพ ครั้งที่ 1

โพสต์10 ต.ค. 2561 23:47โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานพิธีแถลงข่าวการจัดงานกีฬาฟุตบอลประเพณีมัธยมบุรีรัมย์คัพ ครั้งที่ 1 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ของจังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุน และส่งเสริมการออกกำลังกายให้นักเรียนและประชาชน วันนี้ ( 30 สิงหาคม 2561 ) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า มีความรู้สึกยินดี และใคร่ขอขอบคุณ สื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่กรุณาให้ความสำคัญ และให้เกียรติมาร่วมในงานแถลงข่าว การจัดแข่งขันการจัดงานกีฬาฟุตบอลประเพณีมัธยมบุรีรัมย์คัพ ครั้งที่ 1 ในวันนี้ ผมในฐานะประธานการแถลงข่าว จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก มีสนามฟุตบอล และสนามแข่งรถที่ได้มาตรฐานโลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก (MOTO GP) ติดต่อกัน 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 - 2563 โดยจังหวัดมีนโยบายส่งเสริมให้เป็นเมืองกีฬา และการท่องเที่ยว เชิงกีฬา รวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ เพื่อการเติบโตอย่างมีทิศทางรองรับด้านกีฬา การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 – 15 กันยายน 2561 มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างเป็นประเพณีให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการออกกำลังกายให้นักเรียนและประชาชน อันจะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เป็นการประหยัดงบประมาณในการรักษาพยาบาลของรัฐบาล และเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้มีผู้ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงานกีฬาฟุตบอลประเพณีมัธยมบุรีรัมย์คัพ ครั้งที่ 1 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายรณรชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายชำนาญ บุญวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายสราวุธ ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก และนายสรายุทธ เสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวกันอย่างพร้อมเพียง .  ภาพกิจกรรม

Comments