30 มีค. 61 สพม.32 ประชุมพัฒนา 3 กลุ่มสาระ ฯ

โพสต์5 มิ.ย. 2561 21:21โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

วันนี้ ( 30 มีค. 61 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลัก กลุ่มรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และถ่ายทอดข้อมูลในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ภาพกิจกรรม

Comments