30 ก.ย. 62 สพม.32เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากร

โพสต์11 ต.ค. 2562 00:14โดยPhakpoom Phatchanee

   สพม.32 เดินหน้ายกระดับความเข้มแข็งจัดอบรมให้ความรู้ พัฒนาสร้างจิตสำนึก โครงการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากร เพื่อก้าวสู่ "องค์กรคุณภาพ" พร้อมปลูกจิตสำนึก รักในอาชีพ วันนี้ (30 ก.ย. 62) ที่บ้านดินวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้จัดอบรมบุคลากร โครงการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงาน หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการพัฒนา และปลูกจิตสำนึกรักในอาชีพ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารและบุคลากร ในเรื่องการพัฒนาความคิด และปลูกจิตสำนึกรักในอาชีพ ผู้เข้าอบรมรมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 66 คน และบุคลากรจำนวน 66 คน โดยมีนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานในพิธีเปิด นายรณชัย สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เพื่อมองเหลียวหลัง และจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ที่ผ่านมาทำงานได้มาตรฐาน “ บุรีรัมย์สแตนดาร์ด( standard)” เราทำภารกิจที่เยอะมากและงานที่ทำร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ ทำได้ดี นอกเหนือจากจากงานปกติ หลักสูตรจิตสำนึกรักองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล โดย อ.ทองสุข มันตาทร กิจกรรมมองเหลียวหลังและก้าวหน้าไปอย่างไรวันนี้ จึงเป็นการมาพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและมุ่งจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งพัฒนาเทคนิคและทักษะของการสื่อสารในการให้บริการที่ดีก่อให้เกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ เพื่อให้การทำงานพวกเราจะได้ก้าวหน้าและมั่นคง ภาพกิจกรรม
Comments