2 ตุลาคม 2560 " อยู่ในใจชาว สพม.32 เสมอ "

โพสต์10 ต.ค. 2560 01:52โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

PHOTOS:เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ
ื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมมุทิตา ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ เขต 2 และมุทิตาบุคลกรในสำนักงานเขตพื้นที่ ที่เกษียณอายุราชการในปี 2560 จำนวน 4 ราย ณ โรงแรมภูชี้ฟ้าวารี จังหวัดเชียงราย  (ภาพกิจกรรม)
Comments