2 ธันวาคม 2562 "ไทยเจริญวิทยา" รับการประเมินภายนอกรอบ 4 จาก สมศ.

โพสต์2 ธ.ค. 2562 19:47โดยสกุณา โสดาปัดชา


    เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมให้ข้อมูลของโรงเรียนไทยเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป ณ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา (ภาพกิจกรรม)
Comments