2 พ.ย.2561 สพฐ.ประชุมสัญจร

โพสต์5 พ.ย. 2561 18:40โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

สพฐ.สัญจรจัดประชุมเข้ม ผอ.เขตพื้นที่ฯ เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมประชุมผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)ทั่วประเทศ(สพฐ.สัญจร) โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ประธานการประชุม วาระการประชุม นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) นายสนิท แย้มเกสร รอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) หารือข้อราชการสู่การปฏิบัติ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. นำเสนอยุทธศาสตร์ 20 ปีสู่สถานศึกษา โครงการส่งเสริมกีฬาในสถานศึกษา ชี้แจงการศึกษาดูงาน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.เกมส์ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มโรงเรียนพิเศษ ทั้งนี้คณะผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)ทั่วประเทศ แบ่งกลุ่มศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย .  ภาพกิจกรรม
Comments