2 พฤษภาคม 2561 . สพม.32 " โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบกระบวนการติดตาม "

โพสต์6 มิ.ย. 2561 00:09โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ ( 2 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 กล่าวต้อนรับคณะทำงานติดตามโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบกระบวนการติดตามและประเมินผลนโยบายและโครงการของหน่วยงานระดับเขตพื้นที่และหน่วยงานในส่วนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามศึกษาสภาพจริงการดำเนินงาน ซึ่งสพม.32 เป็นกลุ่มตัวอย่างของการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 ภาพกิจกรรม
Comments