2 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

โพสต์7 ม.ค. 2563 01:08โดยสกุณา โสดาปัดชา


วันนี้ ( 2 มกราคม 2562 ) เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 กล่าวเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการงดใช้ถุงพลาสติกเวลาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในห้าง ร้าน 7-11 ร้านค้าแผงลอยหลายร้าน รวมไปจนถึงร้านค้าโชห่วย ให้นำถุงผ้ามาจากบ้าน ไปใส่สินค้าที่ตนเองซื้อ เพื่อเป็นการลดสภาวะโลกร้อน ลดมลพิษจากพลาสติก ขยะพลาสติกมีการย่อยสลายยากลำบากมาก นับเป็นสิบๆ ปี ก็ยังไม่สลายไปจากโลกนี้ และกลายเป็นมลพิษอย่างมากต่อความป็นอยู่ของทั้งคน สัตว์ สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ (ภาพกิจกรรม)
Comments