2 มิถุนายน 2563 "การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาระบบออนไลน์ ครั้งที่ 5/2563"

โพสต์4 มิ.ย. 2563 00:14โดยPhakpoom Phatchanee

ผอ.สพม.32 ย้ำในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมสอนออนไลน์ . วันนี้ ( 2 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานการประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2563 . นายรณชัย สุขสมบูรณ์ กล่าว ในการประชุมครั้งนี้ มีวาระสำคัญหลายเรื่อง แนวทางการการปฏิบัติงาน การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งผู้บริหารจะต้องประสานชุมชน ท้องถิ่น ในการร่วมมือ ดำเนินการตามาตรการคัดกรองอย่างเคร่งครัด การทำความสะอาดในที่จุดสัมผัสทุกจุด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา วาระนำเสนอของกลุ่มงานที่แจ้งเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน . ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง . ทั้งนี้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดช่องทางการรับชมสำหรับการประชุมในครั้งนี้  (ภาพกิจกรรม)
Comments