2 มีนาคม 2561 " Boot Camp " รุ่น 14

โพสต์4 มี.ค. 2561 18:02โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ ( 2 มีนาคม 2561 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานมอบเกียรติบัตรผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำในระดับภูมิภาค ( Boot Camp) รุ่น 14 ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2561 คนณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ผู้เข้าอบรมเป็นครูแกนนำพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคทั้งในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา จำนวน 71 คน จากสพม.24 (กาฬสินธิ์) จำนวน 5 คน สพม.32(บุรีรัมย์)จำนวน 11 คน สพม.33 (สุรินทร์) จำนวน 2 คน สพป.มหาสารคาม เขต 3 จำนวน 3 คน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 1 คน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จำนวน 3 คน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จำนวน 5 คน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 จำนวน 10 คน สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำนวน 9 คน สพป.สุรินทร์ เขต 3 จำนวน 4 คน สพป.ขอนแก่น เขต 1 จำนวน 1 คน สพป.ขอนแก่น เขต 3 จำนวน 1 คนและสพป.มหาสารคาม เขต 1 จำนวน 1 คน (ภาพกิจกรรม)
Comments