29 ตุลาคม 2562 " รางวัลพระราชทาน "

โพสต์13 พ.ย. 2562 01:02โดยสกุณา โสดาปัดชา


    นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบเกียรติบัตรการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เข้ารับการประเมินในระดับจังหวัดบุรีรัมย์ และ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้นักเรียนและสถานศึกษาที่มีผลการประเมินชนะเลิศ จำนวน 8 แห่ง (ภาพกิจกรรม)
Comments