29 ตุลาคม 2562 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ

โพสต์13 พ.ย. 2562 00:49โดยสกุณา โสดาปัดชา   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2562 00:50 ]


นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบของที่ระลึกในกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจผู้บริหาร ประจำเดือนกันยายนและตุลาคม จำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 1.นายนิวัฒน์ โพธิ์มาศ ผอ.รร.สะแกพิทยาคม 2.นายภูวนาถ ยุพานวิทย์ ผอ.รร.รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3.นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ ผอ.รร.หนองหงส์พิทยาคม 4.นายณัฏฐชัย เอี่ยมสร้อย ผอ.รร.ทะเมนชัยพิทยาคม 5.นายสุรธี เครือบคนโท ผอ.รร.นางรองพิทยาคม 6.นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผอ.รร.เมืองแกพิทยาคม 7.นางพันทิพา สวาสุ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ภาพกิจกรรม) 


Comments