29 ธ.ค. 63 "โรงเรียนเสมือนบ้าน"

โพสต์3 ม.ค. 2564 20:23โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2564 19:48 ]

        วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 บุรีรัมย์ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมติดตามโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เป็น 1 ใน 4 โรงเรียนเสมือนบ้านที่มีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งนอกจากที่โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยาแล้ว ก็ยังมีที่โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนยางชุมวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว จังหวัดนครราชสีมาที่ทางกรมสามัญศึกษา ต้องการให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่ไม่แตกต่างจากชุมชน เด็กๆ มาโรงเรียนแล้วมีความสุขเหมือนกับอยู่ที่บ้าน โดย นายณัฐนันท์ ศรีคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำเสนอข้อมูลของโรงเรียน คณะครูร่วมต้อนรับ. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32

Comments