29 ธันวาคม 2560 สพม.32 ร่วมรับมอบของขวัญปีใหม่จากรมว.ศธ.ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:57โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32


วันนี้ (29 ธันวาคม 2560) เวลา 08.00 ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบ
Video Conference เรื่อง การมอบของขวัญปีใหม่ให้กับสถานศึกษา การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และแนวทาง
การดำเนินงานการนำของขวัญสู่การปฏิบัติ จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานร่วมดำเนินการประชุมทั้งนี้ ในช่วงเวลาเดียวกันทางสถานศึกษา
ในสังกัดได้มอบหมายให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนร่วมชมการถ่ายทดสดการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การมอบของขวัญปีใหม่ให้กับสถานศึกษา เพื่อรับทราบรายละเอียดการประชุมพร้อมกัน ในครั้งนี้ด้วย
(ภาพกิจกรรม)
Comments