29 พฤษภาคม 2561 สพม.32 ร่วมกิจกรรม " วันวิสาขบูชา "

โพสต์6 มิ.ย. 2561 20:28โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น ที่วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมือง บุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 200 รูป เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาทั้งนี้ วันวิสาขบูชาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ โดยชาวพุทธทั่วโลกได้มีการทำพิธีพุทธบูชา ทำบุญตักบาตร ในวันสำคัญสากลของโลก .   ภาพกิจกรรม
Comments