29 พฤศจิกายน 2560 " พุธเช้า ข่าวสพฐ. "

โพสต์5 ธ.ค. 2560 20:50โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2560) เวลา 08.00 – 09.00 น.ที่ห้องประชุมไชยมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายชาตรี อัครสุขบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม เข้าร่วมประชุม “ พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2560 ผ่านระบบ Video Conference และ OBEC Chanel รวม 6 ช่องทางการรับชม เพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบาย แนวทางการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของสพฐ. ร่วมประชุม  (ภาพกิจกรรม)
Comments