29 มกราคม 2563 " สพม.32 เตรียมพร้อมจัดสอบ O-NET

โพสต์2 ก.พ. 2563 18:59โดยสกุณา โสดาปัดชา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นศูนย์การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปี 2562 รหัสศูนย์สอบ 10132 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1-2กุมภาพันธ์ 2563 มีสนามสอบ 14 สนาม ซึ่งประกอบด้วย สนามโรงเรียนกระสังพิทยาคม, คูเมืองวิทยาคม, นางรอง, ร่มเกล้า บุรีรัมย์, โนนสุวรรณพิทยาคม, บ้านกรวดวิทยาคาร, ประโคนชัยพิทยาคม, พุทไธสง, บุรีรัมย์พิทยาคม, ละหานทรายรัชดาภิเษก, ลำปลายมาศ, สตึก, หนองกี่พิทยาคมและสนามสอบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม . ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดเก็บข้อสอบ ได้จัดเก็บในห้องมั่นคง สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน (ภาพกิจกรรม)
Comments