29 มกราคม 2563 ผู้บริหารตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูผู้สอนและนักเรียน

โพสต์2 ก.พ. 2563 19:02โดยสกุณา โสดาปัดชา


โค้งสุดท้าย !!! สหวิทยาเขตประโคนชัย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูผู้สอนและนักเรียน . เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตประโคนชัย พร้อมด้วยนายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ นายสถิต การเพียร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคนชัย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูผู้สอน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้กับนักเรียนทุกคน และมีความเข้มแข็งขึ้น ในการสอบโอเน็ต ประจำปี 2562 วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารให้การต้อนรับ 
Comments