29 มกราคม 2561

โพสต์31 ม.ค. 2561 22:59โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ (29 มกราคม 2561) เวลา 10.00 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ การประชุม ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1- 4 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (ภาพกิจกรรม)
Comments