29 กรกฎาคม 2563 ไม่ทำตัวทำความคิดให้คับแคบ

โพสต์30 ก.ค. 2563 23:43โดยPhakpoom Phatchanee

'' หลักการสำคัญประการหนึ่ง ที่ จะส่งเสริมให้ปฏิบัติงานสำเร็จและ เจริญก้าวหน้าได้แท้จริง คือ การไม่ ทำตัวทำความคิดให้คับแคบ หากให้มีเมตตาและไมตรี ยินดี ประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ร่วม งานอย่างจริงใจ '' . พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ . วันนี้ ( 29 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 08.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.32 พร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสพม.32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ . #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 แจ้งมาตรการป้องกันโรคไวรัส (covid -19) ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ในการบริหารจัดการเรียนสอน ซึ่งขณะนี้หลายๆ ประเทศเชื้อได้ระบาดรอบสอง ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิม  (ภาพกิจกรรม)
Comments