29 ก.ค.63 "ประชุมคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่"

โพสต์30 ก.ค. 2563 23:45โดยPhakpoom Phatchanee

วันนี้ ( 29 ก.ค.63) เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมพิจารณาในเรื่องการเตรียมการประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา การจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 สรุปขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์ใหม่ จากข้อมูล10 ก.ค. ที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการย้ายผู้บริหาร และกำหนดการประเมินสัมฤทธิผลของรอง ผอ.สพท. (ภาพกิจกรรม)
Comments