29 ตุลาคม 2562 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562

โพสต์13 พ.ย. 2562 00:42โดยสกุณา โสดาปัดชา   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2562 00:51 ]    ผอ.สพม.32 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เมื่อวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ประเด็นสำคัญ - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.ประจำปี 2562 ไปทอดถวาย ณ วัดโยธานิมิต (โบสถ์) จ.ตราด ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญชวนท่านผู้บริหารและบุคลากรผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้ากฐินพระราชทาน ทั้งนี้สามารถนาส่งเงินได้ที่กลุ่มอานวยการ (นางณัฐพร นะราณรัมย์) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ก่อนระเบียบวาระการประชุม - มอบโล่โรงเรียนวิถีพุทธ - มอบเกียรติบัตรการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตสภานักเรียน ประจาปี 2562 - มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันชกมวย - มอบเหรียญและเกียรติบัตรผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ - มอบเกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562 - มอบเกียรติบัตรการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา - มอบเกียรติบัตรผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจาปี 2562 - กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจผู้บริหาร ประจาเดือนกันยายนและตุลาคม จำนวน 7 ท่าน (ภาพกิจกรรม)
Comments