สพม.32 " 248 วันใน ปี 2561

โพสต์27 ธ.ค. 2561 20:04โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ด้วยแนวคิด “ No Child Left Behind ” 248 วัน ของความมุ่งมั่น ตระหนักถึงคุณภาพผู้เรียน นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ผู้นำพร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ร่วมผลักดันและร่วมยกระดับคุณภาพผู้เรียน ด้วยแนวคิด “ No Child Left Behind ” ตลอดปี 2561
Comments