28 สิงหาคม 2560 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2560

โพสต์9 ต.ค. 2560 23:40โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32


ในวันนี้ ( 28 สิงหาคม 2560) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์
 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2560นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมประชุม (ภาพกิจกรรม 
Comments