28 สิงหาคม 2560 มอบโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเหรียญการแข่งขัน

โพสต์9 ต.ค. 2560 23:47โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

ในวันนี้ ( 28 สิงหาคม 2560) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์
 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรเหรียญการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศการแข่งขันทักษะนักเรียน ในด้านต่างๆ ที่ได้ไปทำการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมอบรางวัลแก่สถานศึกษาในโครงการ Hello Massage รางวัลสถานศึกษาดีเด่น พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชครูที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2560 (ภาพกิจกรรม)
Comments