28 พ.ค63 สพม.32 " คณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ "

โพสต์4 มิ.ย. 2563 00:08โดยPhakpoom Phatchanee

วันนี้ ( 28 พ.ค) เวลา 10.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความจำนงที่งะดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบไฟฟ้าประปาภายในอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน โดยโรงเรียนที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ . โดยนายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.32 คณะกรรมการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามัญสำนึก อาคารมัธยม 1 สพม.32 (ภาพกิจกรรม)
Comments