28 พ.ค.61 " สวัสดีคุณครู ปี 2561 " สหวิทยาเขตละหานทราย

โพสต์6 มิ.ย. 2561 20:25โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ (28 พ.ค.61) เวลา 13.30 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ประธานเปิดโครงการสวัสดีคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 " มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง ร. ๙ “ เด็กรักครู ครูรักเด็ก ” ในการยกระดับคุณภาพนักเรียนแนวคิด No Child Left Behind ( NCLB ) ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง 
ทั้งนี้จะขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 9 สหวิทยาเขต สำหรับจุดที่ 3 สหวิทยาเขตละหานทราย ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทรายจ.บุรีรัมย์ โดยมีผอ.กลุ่มงาน ฯ ศึกษานิเทศก์ นายทักษิณ แผ้วพลสง รองประธานสหวิทยาเขตละหานทราย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัดสหวิทยาเขต เข้าร่วมประชุม .  ภาพกิจกรรม
Comments