28 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2563

โพสต์28 ม.ค. 2563 18:43โดยสกุณา โสดาปัดชา


เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม อำภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เข้าร่วมประชุม . ก่อนระเบียบวาระการประชุม ประธานการประชุมได้มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งได้รับมอบจากนายประสิทธิ์ เจียวก็ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เพื่อมอบให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 500 เล่ม โดยประธานสหวิทยาเขต ทั้ง 9 สหวิทยาเขต ผู้แทนรับมอบ (ภาพกิจกรรม)
Comments