28 กพ. 63" ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ฯ"

โพสต์5 มี.ค. 2563 00:14โดยPhakpoom Phatchanee

เมื่อวันที่ ( 28 กพ.63) เวลา 09.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2563 วันศุกร์ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 . พร้อมเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ โดยกลุ่มงานในสังกัดแจ้งวาระการประชุม เสนอเพื่อทราบ ณ ห้องประชุมบ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด็นท์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  (ภาพกิจกรรม)
Comments