28 กพ. 63 " ผู้นำทางวัฒนธรรม "

โพสต์5 มี.ค. 2563 00:16โดยPhakpoom Phatchanee
 

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 มอบประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” (ผู้นำทางวัฒนธรรม) . สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้พิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียน เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” (ผู้นำทางวัฒนธรรม) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม . ผลการพิจารณา มีนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 ราย 1. นายประกาศิต อาสาคติ นักเรียนโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 2. เด็กชายนวพล น่าชม นักเรียนโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 3. นายธนานันท์ มหาวันแจ่ม นักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   (ภาพกิจกรรม)
Comments