28 กันยายน 2560 สพม.32 " วันพระราชทานธงชาติไทย "

โพสต์10 ต.ค. 2560 01:31โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32


ในวันนี้ ( 28 กันยายน 2560 ) เวลา 08.00 น บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ด้วยความสำนึกในความเป็นชนชาติไทย (ภาพกิจกรรม)
Comments