27ธค.60 สพม.32 ปลูกฝังความรู้เรื่อง CPR

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:28โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ (27ธค.60) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตระหนักถึง
ความจำเป็นในการช่วยเหลือตนเอง บุคคลทั่วไป ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิติและลดค่าใช้จ่ายทางด้าน ค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบเหตุและบุคคลใกล้ชิด ปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องแก่ครู นักเรียนในการเป็น
แบบอย่าง สร้างแนวปฏิบัติแก่โรงเรียนเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมและบุคคลทั่วไปในกรณีฉุกเฉิน โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ (ภาพกิจกรรม)
Comments