27 ธค. 60 เพื่อนสอนเพื่อน

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:32โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ ( 27 ธค. 60 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสพม.32 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับคณะครูเกี่ยวกับหาวิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียน ในคาบการจัดการเรียนการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้ผู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้ พร้อมชื่นชมนักเรียนที่มีวิธีการหาความรู้มาพัฒนาการเรียน กิจกรรมที่รับผิดชอบ และขอให้ใช้วิธีการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยไม่ทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลั(ภาพกิจกรรม)

Comments