27 สิงหาคม 2561 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมบุรีรัมย์ดูงานโรงเรียนนครสวรรค์

โพสต์10 ต.ค. 2561 23:40โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร รร.มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาดูงานโรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์.   ภาพกิจกรรม
Comments