27 สิงหาคม 2560 " นาฎศิลป์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ "

โพสต์9 ต.ค. 2560 23:34โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32


วันนี้ (วันที่ 27 สิงหาคม 2560) เวลา 15.30 น. นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานมอบเกียรติบัตร และปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางด้านนาฏศิลป์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำความรู้ไปฝึกซ้อมนักเรียนและนำไปจัดการแสดงในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม (ภาพกิจกรรม)
Comments