27 พ.ย.60 สพม.32 " ศูนย์รับบริจาคเสื้อกันหนาว ช่วยนร.ยากจนถิ่นทุรกันดาร"

โพสต์28 พ.ย. 2560 19:42โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.60 นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาวและต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร โดยให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้สำรวจจำนวนนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว รายงานมายังทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจะได้หาแนวทางช่วยเหลืทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลในเบื้องต้น พบว่ามีนักเรียนที่ฐานะยากจนขาดแคลนเครื่องกันหนาว จำนวนมากของจำนวนนักเรียนในสังกัดกว่า 50,000 คน ในพื้นที่ 23 อำเภอ จำนวน 66 โรงเรียน ซึ่งกรณีดังกล่าว ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาวขึ้น ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เชิญชวนบริจาคเงิน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ซึ่งสามารถร่วมบริจาคได้ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โทร. 0-4461-2408
Comments