27 พฤศจิกายน 2562 "ผอ.สพม.32" พบนักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธง

โพสต์27 พ.ย. 2562 22:46โดยสกุณา โสดาปัดชา


เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรม ผอ.พบนักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ติดตามนโยบาย No Child left Behind ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3 ตลอดจนการนำนโยบาย 4 ข้อ เช่น การให้การบ้านนักเรียน ขับเคลื่อนนโยบาย MOU/ ให้ผู้บริหารการศึกษา ครู เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของความเป็นผู้นำการขับเคลื่อนนโยบาย มาใช้ในการพัฒนาชั้นเรียนที่จะสร้างความเข้าใจให้ผู้เรียนยิ่งขึ้น (ภาพกิจกรรม)
Comments