27 มกราคม 2561 " แข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ"

โพสต์28 ม.ค. 2561 20:41โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ ( 27 มกราคม 2561 ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดสอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบทึ่ 1 ทั้ง IESO ครั้งที่ 12 และ IJSO ครั้งที่ 15 มีนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกจากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สพม.32 (ภาพกิจกรรม)
Comments